РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

Ресурсно-орієнтоване навчання (РОН) – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів. Основною характеристикою РОН є те, що навчання здійснюється у тандемі «викладач-бібліотекар» на основі сучасних інноваційних технологій навчання, зорієнтоване на самостійну пошуково-дослідницьку роботу студента та на освіту упродовж усього життя (lifelong learning). 

 

 

Resource-based learning (RBL) – a set of forms and methods of training, aimed at a holistic approach to the educational process, which is aimed not only at learning and the acquisition of skills, but also on the ability of self-training and active transformation of the information environment by finding and practical application of information resources. On the other hand, RBL – a trend in the development of innovative educational technology, which enables the implementation of appropriate teaching principles of learning and provides individual educational way of development for each student. RBL is an applied aspect of higher professional education. One of the main characteristics of resource-based learning is that the training is carried out in tandem "teacher-librarian" and focused on self-exploration and research work of the student.

 

  

Детальніша інформація  про дослідницький освітній проект "РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ"  на сайті https://rbl3.webnode.com.ua/.