Шановні студенти! ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у студентській міждисциплінарній Інтернет-конфернеції «Розвиток Інтернет-технологій в умовах глобалізації: перспективи та пріоритети», яка відбудеться 16-20 березня 2015 року

18.12.2014 12:03

Пропонуємо виступити з доповідями і повідомленнями у наступних секціях:

1 секція. Комп’ютерні науки

 • Економічна кібернетика
 • Інтернет-технології у інформаційній діяльності
 • Захист інформації на підприємстві
 • Управління інформаційними ресурсами
 • Інформаційна діяльність підприємства
 • Інформатика та комп'ютерна техніка
 • Електронна комерція
 • Інформаційні системи та технології
 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Інтернет-технології та Web-дизайн

2 секція. Технічні науки

 • Технологічні процеси та перспективні технології
 • Електроніка та приладобудування
 • Науково-технічна творчість та винахідництво
 • Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

3 секція. Мовознавство

 • Українська мова
 • Російська мова
 • Англійська мова
 • Німецька мова

4 секція. Літературознавство

 • Українська література
 • Світова література
 • Російська література
 • Фольклористика
 • Мистецтвознавство

5 секція. Філософія та суспільствознавство

 • Філософія
 • Соціологія
 • Правознавство
 • Теологія, релігієзнавство та історія релігії

6 секція. Історія

 • Історія України
 • Археологія
 • Історичне краєзнавство
 • Всесвітня історія

7 секція. Математика

 • Вища математика
 • Прикладна математика
 • Математичне моделювання

8 секція. Фізика та астрономія

 • Фізика
 • Астрономія

9 секція. Економічні науки

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Політична економіка
 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Фінанси, грошовий обіг і кредит

10 секція. Хімія та біологія

 • Загальна біологія
 • Біологія людини
 • Зоологія, ботаніка
 • Психологія
 • Хімія

11 секція. Екологія та аграрні науки

 • Екологія
 • Охорона довкілля та раціональне природокористування
 • Агрономія
 • Ветеринарія та зоотехнія
 • Лісознавство
 • Селекція та генетика

 

Форма участі у конференції – заочна (не потрібно приїжджати).

Текст доповідей буде розміщено на веб-сторінці за адресами: https://it-osvita.webnode.ru/, https://rbl3.webnode.com.ua/

Мови  конференції: українська, англійська, російська.

 

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail: baliuk_vika@mail.ua до 2 березня2015 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл повинен мати назву: YourName.doc.

 

Вимоги до оформлення тез

Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.

Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.

Міжрядковий інтервал 1.

Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см.

Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

 

Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 5 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Список використаних джерел має налічувати 2–3 найменування.

 

Приклади оформлення доповідей, тез.

Зразок оформлення тез.doc (27,5 kB)