Захист інформації

Забезпечення безпечної діяльності комп’ютерних систем необхідне для будь-яких підприємств і установ, починаючи від державних організацій і закінчуючи невеликими приватними фірмами, не залежно від виду їх діяльності. Розходження полягає лише в засобах, методах та в обсязі забезпечення безпеки.

Якщо пріоритет збереження безпеки особистості є природним, то пріоритет інформації над матеріальними цінностями вимагає більш докладного розгляду. Це стосується не тільки інформації, що складає державну чи комерційну таємницю, але і відкритої інформації.

Навчальна дисципліна «Захист інформації на підприємстві» вивчає методи і засоби захисту інформації в комп’ютерних системах, основні засади інформаційної безпеки, класифікацію та принципи побудови систем захисту.

Метою викладання курсу є надання студентам знань про загальні відомості щодо захисту інформації, потенційних загроз та проблем захисту даних в локальних системах та комп’ютерних мережах.

Студенти при вивченні дисципліни отримують знання про загальні відомості щодо захисту інформації, класифікацію загроз інформації та міри протидії ним, класифікацію та особливості комп’ютерних вірусів, основи захисту інформації в комп’ютерних мережах. У них повинні сформуватись вміння класифікувати, ідентифікувати і захищати засоби обробки інформації від несанкціонованого доступу та комп’ютерних вірусів, захищати інформацію персонального комп’ютера, управляти доступом та адмініструванням мереж, використовувати системи кодування інформації та її стискування, розробляти індивідуальні системи управління доступом і захистом інформації.


Даний курс зорієнтований на самостійну пізнавальну діяльність слухачів.

При вивченні даного курсу вам належить зіткнутися з наступними видами робіт:

  • ознайомитись з лекційним матеріалом;
  • дати відповіді на питання для самоконтролю;
  • виконати практичні роботи, здати звіт;
  • написати реферат;
  • пройти підсумковий контроль.