Управління інформаційними ресурсами

Програма курсу «Управління інформаційними ресурсами» ґрунтується на широкому розумінні інформаційного ресурсу. Велике місце відведено розгляду комп'ютерних технологій обробки інформації, проте програма курсу орієнтована на підготовку, не розробників, а в першу чергу замовників комп'ютерних інформаційних систем  - управлінців, здатних бачити майбутнє свого бізнесу у світі комп'ютерних технологій XXI століття.

Програма курсу орієнтована на підготовку працівників вищого і середнього рівнів управління, керівників служб з управління персоналом, організаторів внутрішньофірмового навчання, консультантів.

Практичні заняття в основному присвячені вивченню програмного забезпечення, необхідного для роботи в області інформаційних технологій. Вивчення таких програмних пакетів як Microsoft Visio і Visual Basic необхідно для освоєння в наступних навчальних курсах роботи з базами даних.

Студент повинен

знати:

  • призначення та області застосування різних видів комп'ютерної, комунікаційної і організаційної техніки;
  • призначення та області застосування основних інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності;
  • призначення та склад організаційно-методичного забезпечення управління інформаційними ресурсами організації;
  • призначення та умови застосування основних методів забезпечення інформаційної безпеки;

вміти:

  • визначати основні напрямки політики організації в управлінні інформаційними ресурсами;
  • оцінювати ефективність різних варіантів інформаційного забезпечення управлінської діяльності;
  • вибирати і раціонально використовувати конкретні інформаційні технології забезпечення діяльності на своєму робочому місці;
  • визначати потреби організації в кваліфікованих фахівцях в області інформаційного забезпечення управлінської діяльності та здійснювати відповідну політику з підбору та навчання персоналу;
  • оцінювати і раціонально організовувати роботу підрозділів інформаційного та документаційного забезпечення управлінської діяльності.