Лекції

Тема 1. СИСТЕМИ

Тема 2. ЕКОНОМІКА ЯК КІБЕРНЕТИЧНА СИСТЕМА

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Тема 4. АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ (ІСТ)

Тема 6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ

Тема 7. СТАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Тема 8. ДИНАМІЧНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ

Тема 9. ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ

Тема 10. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

Тема 11. ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Тема 12. АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Тема 13. СИНЕРГЕТИКА ЯК СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ КІБЕРНЕТИЧНИХ ІДЕЙ

Тема 14. ОГЛЯД ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ І ПІДХОДІВ СИНЕРГЕТИКИ ТА НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ