Інформаційна діяльність підприємства

Метою курсу «Інформаційна діяльність підприємства» є формування теоретичних знань і вмінь щодо створення й функціонування інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами.

Завдання курсу: вивчення побудови й функціонування інформаційних систем і технологій на підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їх проектування і впровадження.

В результаті вивчення курсу студенти повинні


знати:

 • історію та перспективи розвитку маркетингових інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем та мереж;
 • основні поняття і термінологію, що використовуються в інформаційній діяльності;
 • методологію, сучасні тенденції та актуальні проблеми маркетингових інформаційних систем і технологій;
 • структуру та правила доступу до маркетингових інформаційних ресурсів;
 • джерела та методи пошуку інформації, основи системної методології та методи підготовки інформаційно-аналітичних документів;
 • структуру, апаратне та програмне забезпечення, принципи роботи в інформаційних системах;

 

уміти:

 • орієнтуватись у сучасних маркетингових інформаційних системах та технологіях; АСУ; САР; СУБД; експертних системах;
 • аналізувати прогнозну і виробничу, планову і звітну, поточну та статистичну маркетингову інформацію, використовуючи свої знання про її типи й особливості;
 • ставити загальну задачу прогнозної і виробничої, планової і звітної, поточної та статистичної обробки маркетингових даних, виходячи з мети дослідження;
 • виконувати первинне аналітичне опрацювання документів;
 • виконувати пошук інформації в глобальних та локальних комп’ютерних мережах;
 • на основі набутих знань про структуру та призначення апаратного і програмного забезпечення самостійно освоювати нові інформаційно-аналітичні технології.